O nas

Pękające granice, rosnące mury to międzynarodowa konferencja organizowana przez Kulturę Liberalną od 2015 roku. W tym roku konferencja przybiera nową formułę i przekształca się w Warsaw European Forum, serię debat i spotkań wokół palących problemów politycznych i społecznych.

Do dyskusji na temat miejsca Polski w Europie zapraszamy naukowców z uniwersytetów o światowej renomie, publicystów mediów polskich i międzynarodowych. Otwieramy się na głosy tych wszystkich, którym zależy na zrozumieniu politycznych i społecznych wyzwań i dylematów, znalezieniu odpowiedzi na współczesne kryzysy, takich jak nieliberalny zwrot w polityce czy przyszłość Europy po pandemii Covid-19. Wspólnie chcemy szukać rozwiązań i budować lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Kultura Liberalna to polska organizacja pozarządowa i think thank. Od 2009 roku wydajemy 52 numery tygodnika internetowego rocznie, dostępnego dla wszystkich w otwartym dostępie. Organizujemy publiczne debaty i seminaria, nasze wydawnictwo publikuje książki o współczesnej polityce i kulturze takich autorów jak Martha Nussbaum, Mark Lilla czy Fareed Zakaria.

Kultura Liberalna jest silnym, wrażliwym, demokratycznym głosem w sferze publicznej. Wierzymy w rządy prawa, demokratyczny pluralizm, szacunek i godność dla każdej osoby. Bronimy konstytucyjnych praw i wolności. Szukamy odpowiedzi na kluczowe wyzwania współczesności, takie jak populizm czy kryzys klimatyczny. Tworzymy nowe idee dla naszego kraju i bierzemy udział w globalnej debacie o liberalizmie w XXI wieku.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności