Konferencja: Wolność w burzliwych czasach: pandemia, liberalizm i przyszłość
20.10.2020, 18:00

5. edycja konferencji z serii Pękające granice, rosnące mury

Transmisja na żywo, na profilach Kultury Liberalnej na portalach Facebook i Youtube.

PROGRAM:

18.00: Otwarcie debaty

Janusz Majcherek, Wicedyrektor Teatru Polskiego
Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy

18.15: Uwagi wstępne

Timothy Garton Ash, University of Oxford

Moderator: Jarosław Kuisz, Kultura Liberalna

18.45 Pierwszy panel: Zielony liberalizm: lekarstwo na kryzys Europy?

Celem panelu jest diagnoza miejsca, w którym znajduje się dziś liberalizm w obliczu różnego rodzaju kryzysów i równoczesne wskazanie potencjalnego kierunku, w którym liberalizm może się rozwijać w przyszłości. Szczególnie uważnie będziemy przyglądać się koncepcji zielonego liberalizmu oraz związanego z nim Europejskiego Zielonego Ładu. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy projekty te staną się fundamentem polityki w nadchodzących dekadach.

Paneliści:

Ralf Fücks, Zentrum Liberale Moderne (wprowadzenie do panelu)
Natalie Nougayrède, The Guardian
Sebastian Oberthür, GOVTRAN
Nina Witoszek, University of Oslo
Joanna Stolarek, Heinrich-Böll-Stiftung
Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna

Moderatorka: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

Przerwa 19.45-20.00

20.00 Drugi panel: Demokracja po Covid-19. Mocniejsza czy słabsza?

Panel ma na celu przeprowadzenie dyskusji na temat stanu demokracji, a w szczególności demokracji liberalnej, w obliczu trwającej pandemii koronawirusa. Działania rządów w kontekście zwalczania COVID-19 odbierane są w przeważającej większości negatywnie przez obywateli. Podczas panelu pochylimy się nad pytaniem, z czego wynika taka reakcja. W tym kontekście dyskutowana będzie również relacja między politykami a ekspertami. Pandemia koronawirusa przyniosła obostrzenia na niespotykaną wcześniej skalę. Czy przyzwyczajamy się do ograniczeń i w jaki sposób wpływają na demokracje? Porozmawiamy o reakcjach wobec obostrzeń w różnych krajach i ich źródłach. Poruszymy również temat rewolucji w czasach koronawirusa – od fali protestów Black Lives Matter do ruchów skrajnych, np. QAnon. Celem panelu będzie podsumowanie tych zjawisk i odpowiedź na pytanie, jak wygląda bilans tego rodzaju zmian.

Paneliści:

Wprowadzenie do dyskusji – Jan-Werner Müller, Princeton University, Wissenschaftskolleg zu Berlin

Mark Leonard, ECFR
Zdzisław Krasnodębski, MEP
Paola Mattei, University of Milan
Anna Lührmann, V-Dem Institute
Will Dobson, Journal of Democracy
Karolina Wigura, Kultura Liberalna

Moderator: Dariusz Rosiak, Autor podcastu „Raport o Stanie Świata”

 

Goście:
Timothy Garton Ash, Uniwersytet Oksfordzki
Jarosław Kuisz, Kultura Liberalna
Ralf Fücks, Zentrum Liberale Moderne
Natalie Nougayrède, The Guardian
Sebastian Oberthür, GOVTRAN
Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo
Joanna Stolarek, Fundacja im. Heinricha Bölla
Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna
Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM
Jan-Werner Müller, Universytet w Princeton, Wissenschaftskolleg zu Berlin
Mark Leonard, ECFR
Zdzisław Krasnodębski, Parlament Europejski
Paola Mattei, Uniwersytet Mediolański
Anna Lührmann, V-Dem Institute
Will Dobson, Journal of Democracy
Karolina Wigura, Kultura Liberalna
Dariusz Rosiak, Podcast „Raport o Stanie Świata”

Webinarium: Przestrzenie dla wolności. Pandemia, kryzys klimatyczny i zielony liberalizm w XXI wieku
21.10.2020, 11:00

W tym roku Warszawskiemu Forum Europejskiemu towarzyszyć będzie zamknięte seminarium on-line. Jego celem jest rozwinięcie i pogłębienie dyskusji o kryzysie klimatycznym i zielonym liberalizmie – zagadnieniach poruszanych podczas konferencji Wolność w burzliwych czasach: pandemia, liberalizm i przyszłość.

Zapis seminarium będzie dostępny w późniejszym terminie na stronie forum.

Punktem wyjścia do dyskusji jest podwójne wyzwanie dla liberalnego ideału wolności, wynikające z połączenia pandemii COVID-19 i coraz bardziej palącego kryzysu klimatycznego. W następstwie pandemii i rosnącej presji ekologicznej, jaka jest przyszłość wolności gospodarczej? Czy skoordynowana reakcja państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzi nas do „gospodarki planowej”, czy też jest to jedynie spóźniona korekta globalizacji i błędów wynikających z błędów systemu kapitalistycznego?

Po reakcji na COVID-19, która wiązała się najczęściej z odgórnym ograniczaniem wolności jednostki, możemy się również martwić podobnymi ograniczeniami naszego stylu życia, mobilności i ustalonych nawyków, uzasadnionymi przez łagodzenie zmian klimatycznych. Jednocześnie szersza odpowiedzialność za społeczeństwa, społeczności lokalne i jednostki wrażliwe wymaga samoograniczenia. W jaki sposób liberalizm może osiągnąć nową równowagę między wolnością a odpowiedzialnością? Kiedy przymus państwowy stanowi zagrożenie dla wolności, a kiedy jest tylko środkiem naprawczym, który chroni obywateli przed aspołecznym libertarianizmem i anarchią?

Będziemy również dyskutować o tym, czy coś rozwiązuje tutaj obietnica Europejskiego Zielonego Ładu. Czy jest to technokratyczny plan, który wyłącznie wzmocni władzę biurokratów Komisji Europejskiej, czy też przeciwnie – mamy tutaj do czynienia ze źródłem nadziei na zwrócenie społeczeństw europejskich w stronę zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i ożywienia liberalnej demokracji?

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą: Ralf Fücks (Zentrum Liberale Moderne, Berlin) i Kacper Szulecki (Uniwersytet w Oslo). Następnie liczymy na dyskusję w gronie zaproszonych uczestników i w jej następstwie wypracowanie wzajemnego stanowiska dotyczącego przyszłości i tożsamości liberalizmu w czasach kryzysu klimatycznego, pandemii COVID-19 i rozwiązań takich jak European Green Deal.

 

11.00: Seminarium, część I

Wprowadzenie do dyskusji: Ralf Fücks (5-10 minut)

Dyskusja z uczestnikami seminarium

12.00: Przerwa

12.15: Seminarium, część II

Wprowadzenie do dyskusji i podsumowanie pierwszej części: Kacper Szulecki (5-10 minut)

Dyskusja z uczestnikami seminarium

 

Wprowadzenie do dyskusji:
Ralf Fücks, Zentrum Liberale Moderne
dr Kacper Szulecki, Uniwersytet w Oslo

Webinarium: The Spaces for Freedom: Pandemic, the Climate Crisis and a Green Liberalism for the 21st century
21.10.2020, 11:00

Wprowadzenie, Ralf Fücks (Zentrum Liberale Moderne):

Wystąpienie Kacpra Szuleckiego z Uniwersytetu w Oslo (Kultura Liberalna):

Całość webinarium:

Warszawskie Forum Europejskie 2020 Wolność w burzliwych czasach: pandemia, liberalizm i przyszłość
20.10.2020, 16:00

Fot. Szymon Aksiemionek

Konferencja: Wolność w burzliwych czasach: pandemia, liberalizm i przyszłość
20.10.2020, 18:00

Otwarcie konferencji, Rafał Trzaskowski, Prezydent Miasta Warszawy (w języku angielskim):

Wykład wprowadzający, Profesor Timothy Garton Ash, Uniwersytet Oxfordzki:

Pierwszy panel: Zielony liberalizm: lekarstwo na kryzys Europy? (w języku angielskim):

Wykład Jana-Wernera Müllera, Princeton University, Wissenschaftskolleg zu Berlin:

Drugi panel: Demokracja po Covid-19. Mocniejsza czy słabsza? (w języku angielskim)

Całość konferencji w języku polskim:

 

Europa w cieniu wirusa
1.01.2015, 00:00

Kultura Liberalna zadała panelistom poprzednich edycji konferencji „Pękające granice, powstające mury” kilka pytań dotyczących przyszłości integracji europejskiej w obliczu pandemii koronawirusa. Odpowiedzi publikujemy poniżej.

 

           

           

           

 

Galeria plakatów
1.01.2015, 00:00

Plakaty konferencyjne projektu Piotra Kieżuna.

Rozmowa z Sylvie Kauffmann, Le Monde | 19.09.2019
19.09.2019, 00:00

Rozmowa z Yashą Mounkiem, autorem książki Lud kontra demokracja | 19.09.2019
19.09.2019, 00:00

Seminarium z Yashą Mounkiem | 20.09.2019
20.09.2019, 00:00

Fot. Ewelina Kamińska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności