Anna Hofmann

Anna Hofmann

Kieruje działem badań i stypendiów w ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius w Hamburgu, gdzie nadzoruje finansowanie badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, promujących interdyscyplinarną i międzynarodową wymianę, transfer wiedzy oraz budowanie potencjału.

Posiada tytuł magistra ekonomii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz tytuł doktora nauk społecznych Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Jej badania koncentrowały się na procesach sekurytyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza na kwestiach bezpieczeństwa w debatach nad polityką zagraniczną w latach 90. i na początku XXI wieku.

Anna Hofmann
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności