Anna Lührmann

Anna Lührmann

Zastępca dyrektora Varieties of Democracy (V-Dem) Institute oraz profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Göteborgu. Przed podjęciem pracy naukowej była posłem do niemieckiego Bundestagu (2002–2009), a następnie przez dwa lata pracowała w Sudanie.

W 2015 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Humboldtów (Niemcy) i na Uniwersytecie Ahfad (Sudan) oraz licencjat z nauk politycznych na FernUniversität Hagen (Niemcy).

Pełniła funkcję konsultanta UNDP [United Nations Development Programme], Banku Światowego i innych organizacji. Jej badania były publikowane między innymi w „Electoral Studies”, „International Political Science Review” i „Journal of Democracy”.

Anna Lührmann
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności