Joachim Rogall

Joachim Rogall

W 1996 roku rozpoczął pracę w Fundacji im. Roberta Boscha w Stuttgarcie, od 2013 był jej dyrektorem wykonawczym, a od 2017 roku sprawuje funkcję prezesa i dyrektora generalnego. Studiował historię Europy Wschodniej, filologię słowiańską oraz język i literaturę niemiecką na uniwersytetach w Moguncji, Poznaniu i Heidelbergu. W 1988 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, a w 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1988–1996 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Moguncji oraz w Instytucie Johanna Gottfrieda Herdera w Marburgu.

Od 2003 roku wykłada historię Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Heidelbergu, a od 2018 roku jest przewodniczącym Stowarzyszenia Fundacji Niemieckich.

Joachim Rogall
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności