Petro Burkovskyi

Petro Burkovskyi

Dyrektor wykonawczy, Fundacja Inicjatyw Demokratycznych Ilko Kucheriv.

Petro Burkovskyi jest DIF Senior Fellow, nadzorującym działalność analityczną DIF od października 2017 roku. Przed dołączeniem do DIF Petro Burkovskyi przez 14 lat pracował w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych jako szef Centrum Zaawansowanych Studiów nad Rosją (2019-2020), szef Departamentu Rozwoju Systemu Politycznego (2016-2019), zastępca szefa Departamentu Analiz i Informacji (2010-2016), główny konsultant (2006-2010). Jest kadrowym urzędnikiem państwowym (2005-2018).

Petro Burkovskyi posiada tytuł magistra z wyróżnieniem w dziedzinie nauk politycznych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (2004). Jest absolwentem Europejskiego Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. George’a C. Marshalla (2007). W 2014 roku uczestniczył w High Level Expert Program w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. W 2015 roku ukończył Defence Management Course na Cranfield University, Defence Academy of UK.

Od 2004 roku zaangażowany w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, pracuje jako niezależny analityk dla media watchdog „Detector Media”, śledząc wpływy propagandy politycznej i manipulacji na Ukrainie i w Rosji.

Jego obszary specjalizacji to historia, analiza porównawcza, prawo konstytucyjne, proces podejmowania decyzji, polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna, stosunki międzynarodowe.

 

Źródło informacji: https://dif.org.ua/en/team/burkovskiy

Petro Burkovskyi
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności