Sebastian Oberthür

Sebastian Oberthür

Profesor do spraw środowiska i zrównoważonego rozwoju na Vrije Universiteit Brussel (VUB) oraz profesorem polityki i prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii (UEF). Od początku lat 90. zajmuje się zagadnieniami międzynarodowej oraz europejskiej polityki środowiskowej i klimatycznej. Jest autorem i redaktorem ponad dziesięciu książek w tej dziedzinie.

W latach 2006–2013 był członkiem Komitetu do spraw zgodności Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W latach 2000–2013 pełnił również funkcję specjalnego doradcy do spraw polityki międzynarodowej w zakresie polityki klimatycznej przy niemieckim Ministerstwie Środowiska. Obecnie jest koordynatorem sieci Jean Monnet Networks „Governing the EU’s Climate and Energy Transition in Turbulent Times”.

Sebastian Oberthür
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności