Ursula Weidenfeld

Ursula Weidenfeld

Niemiecka dziennikarka ekonomiczna. W latach 1992–1994 była berlińską korespondentką czasopisma „Wirtschaftswoche”, a następnie została zastępcą kierownika działu. W 1999 roku dołączyła do zespołu założycielskiego „Financial Times Deutschland” w Hamburgu, gdzie kierowała działem korporacyjnym. W październiku 2001 roku powróciła do Berlina jako szefowa działu ekonomicznego dziennika „Tagesspiegel”. Później została zastępcą redaktora naczelnego. Od maja 2008 roku do stycznia 2009 roku była redaktorem naczelnym magazynu G+J „Impulse”.

Oprócz pracy dziennikarskiej pracuje jako niezależna spikerka i komentatorka dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych. Pisała regularne felietony w „Handelsblatt”, które ukazały się również w formie książkowej. Od 2017 roku jest autorką rubryki „Wirtschaftwise” w t-online. W 2007 roku otrzymała nagrodę Ludwiga Erharda w dziedzinie dziennikarstwa biznesowego, a w następnym roku została powołana do jury. W 2012 roku otrzymała nagrodę im. Karla Hermanna Flacha.

W semestrze zimowym 2014/2015 oraz w semestrze letnim 2015 prowadziła seminarium dziennikarskie na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.

 

Źródło informacji i zdjęcia: Wikipedia

Ursula Weidenfeld
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności