Yaroslava Marusyk

Yaroslava Marusyk

Doktorantką na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Organizacji Międzynarodowych Uniwersytetu w Groningen, pracuje nad rozprawą zatytułowaną The Role of the EU and Russian Norms, Values and Principles in Energy Security and Energy Transition Discourses.

Jej zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo energetyczne, transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój, globalne zarządzanie energią, geopolityka krytyczna (w szczególności geopolityka gazu i odnawialnych źródeł energii), zarządzanie konfliktami międzynarodowymi. W szczególności interesuje się polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE, Rosji, Ukrainy, Chin i USA, a także ich rolą w globalnym zarządzaniu.

Amerykańska Izba Handlowa (Kijów, Ukraina), Narodowo-Demokratyczny Instytut Spraw Międzynarodowych (Kijów, Ukraina), Guangdong AIB Polytechnic College (Guangzhou, Chiny), Konsulat Generalny Kanady (Los Angeles, USA), Instytut Współpracy Euroatlantyckiej (Kijów, Ukraina).

Nagrody i stypendia:

E. Muskie/Freedom Support Act Graduate Program, Departament Stanu USA (stypendium na 21 miesięcy, Uniwersytet Południowej Kalifornii).

Harvard Summer School, Cambridge, Massachusetts, USA, stypendium Fundacji Renaissance i Harvard Ukrainian Research Institute.

Staż w Izbie Gmin, Parlament Kanadyjski, Ottawa, Stypendium Programu Parlamentarnego Kanada-Ukraina (CUPP).

Yaroslava Marusyk
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności