Yaroslava Marusyk

Yaroslava Marusyk

Doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Organizacji Międzynarodowych Uniwersytetu w Groningen, pracuje nad rozprawą zatytułowaną „The Role of the EU and Russian Norms, Values and Principles in Energy Security and Energy Transition Discourses”.

Jej zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo energetyczne, transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój, globalne zarządzanie energią, geopolityka krytyczna (w szczególności w zakresie zastosowania gazu i odnawialnych źródeł energii), zarządzanie konfliktami międzynarodowymi. W szczególności interesuje się polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE, Rosji, Ukrainy, Chin i USA, a także ich rolą w globalnym zarządzaniu.

Poza działalnością naukową pracowała w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Kijowie, Państwowym Demokratycznym Instytucie Spraw Międzynarodowych w Kijowie, na Guangdong AIB Polytechnic College w Guangzhou, Konsulacie Generalnym Kanady w Los Angeles oraz Instytucie Współpracy Euroatlantyckiej w Kijowie.

Nagrody i stypendia:

Muskie/Freedom Support Act Graduate Program, Departament Stanu USA (stypendium University of Southern California).

Harvard Summer School, Cambridge, Massachusetts, USA, stypendium Renaissance Foundation and Harvard Ukrainian Research Institute.

Staż w Izbie Gmin, Parlament Kanadyjski, Ottawa, stypendium Programu Parlamentarnego Kanada-Ukraina (CUPP).

Yaroslava Marusyk
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności