Elina Brutschin

Elina Brutschin

Od 2019 roku pracownik naukowy International Institute for Applied Systems Analysis w programie “Energy, Climate, and Environment” (ECE), gdzie wykorzystuje wiedzę z zakresu ekonomii politycznej oraz modelowania badań nad energią. Skupia się na opracowywaniu narzędzi do oceny wykonalności scenariuszy klimatycznych. W swych poprzednich badaniach analizowała m.in. polityczne czynniki rozwoju oraz ograniczenia inwestowania w energię odnawialną, rolę współpracy międzynarodowej w rozpowszechnianiu energii jądrowej oraz warunki skutecznej koordynacji regionalnych polityk gazowych. Publikuje w czasopismach takich jak “Environmental Research Letters”, “Energy Policy” i “Energy Economics” oraz w wydawnictwach takich jak Oxford University Press i Palgrave.

Przed podjęciem pracy w IIASA była adiunktem na Webster Vienna Private University (WVPU), specjalizując się w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk politycznych w zakresie liberalizacji europejskiego rynku gazowego na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), skupiła się na badaniu energetyki z perspektywy ekonomii politycznej. Ukończyła studia licencjackie na tym samym uniwersytecie, a także studia podyplomowe w zakresie wielopoziomowego zarządzania UE w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Wiedniu (Austria).

Elina Brutschin
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności